Mugen Train Movie Menghasilkan $ 352 Juta Dolar, Penulis Dibayar $ 19.201